Standard EN54-3

EU-standarden EN54-3 avser akustiska larmdon (exempelvis sirener) som genom ljud har syfte att varna för brand. Standarden gäller både för inomhus- och utomhusmiljö.
Publicerad: 10 september 2022
FAQ EN54-3 Akustiska larmdon

EU (Europeean comittee CEN) har tagit fram en standarden EN54-3 som under många år varit en vedertagen rekommendation som följs.

Normen eller standarden EN54-3 innehåller gemensamma krav för akustiska larmdon med syfte att varna för brand. Även krav för enheternas kapacitet under förhållanden där klimatiska, mekaniska och elektriska störningar sannolikt kan uppstå i den omgivande miljön ingår.

Syfte

Syftet med EN54-3 är att standardisera kraven, testmetoder och prestanda för sirener. Det för att säkerställa ljudegenskaperna, vilket mäts på ett enhetligt sätt i hela Europa.

Vem berörs av standarden?

Den Europeiska standarden EN54-3 påverkar användandet av sirener i brandalarmssystem. Standarden berör alla som säljer och köper sirener på en marknad inom EU. EN54-3 är inget krav utan en stark rekommendation som bör användas för att garantera säkerheten vid varning för brand.

EN54-3 tar hänsyn till flera krav

Standarden tar hänsyn till att de exakta kraven på ljudegenskaperna i ett akustiskt larmdon varierar beroende på följande:

  • Inställning
  • Risktyper
  • Lämpliga åtgärder
  • Andra signaler som används för icke-nödsituationer
  • Nationella skillnader i tradition och praktik

Exempel på ljudegenskaper

  • Frekvensområde
  • Tidsmönster
  • Uteffektnivåer

 


Källa: www.sis.se