Mikael Eriksson

Projektsäljare
I rollen som projektsäljare på ACS Nordic är Mikael ansvarig för utvalda kunder. Han har även ett huvudansvar för teknisk support.

Hej, jag heter Micke

Mig ska du kontakta om du vill ha hjälp med teknisk support för våra produkter. Jag brinner för den bakomliggande kunskapen som krävs för att säkerställa rätt produkt i rätt miljö. Därför representerar jag stolt ACS Nordic i kommittén "SIS/TK 632 - Branddetektering och brandlarmsystem". Jag är även aktiv inom Säkerhetsbranschens sektion "Brandskydd".

”Jag tycker samarbetet är viktigt för alla inom området. Hur utförandet skall göras behöver vara tydligt för beställare, konsulter, leverantörer och vid besiktning."