Besiktning

Vi har ett samarbete med AR Brandsäkerhet, tillsammans erbjuder vi bland annat besiktningar av brand- och utrymningslarm.

Det är viktigt att alla brand- och utrymningslarm besiktigas så det säkerställs att anläggningarna fungerar och uppfyller SBF 110. Enligt SBF 110 ska alla brand- och utrymningslarm besiktigas kontinuerligt av ett certifierat besiktningsföretag. Genom att anlita ett certifierat besiktningsföretag får anläggningsägaren en oberoende besiktning av sin anläggning.

Certifierad besiktning

Vår samarbetspartner AR Brandsäkerhet, är ett certifierad besiktningsföretag. Efter genomförd besiktning erhåller anläggningsägaren ett besiktningsintyg som ska skickas till kravställaren som bevis på att anläggningen uppfyller ställda krav.

Entreprenadbesiktningar

Vi erbjuder även entrepranadbesiktningar som kontrollerar att det du som kunden köper av oss, faktiskt är det som du fått. Entreprenadbesiktning kan genomföras samtidigt som leveransbesiktning för att spara tid för kunden. Givetvis får kunden ett protokoll efter genomförd besiktning.

Kontakta oss för mer information!