Utbildning

Rätt kunskap är en färskvara. Därför är kontinuerlig utbildning av anställda viktigt för att upprätthålla kompetensen hos alla medarbetare på ett företag - inte minst inom larmdon med tillbehör!
Utbildning av larmdon på ACS Nordic AB

ACS Nordic skräddarsyr utbildningspaket efter det behov som finns på respektive företag. Utbildning kan genomföras i våra egna lokaler, eller på annan ort, allt efter våra kundens behov och önskan.

Exempel på utbildningar:

  • Regler för automatiskt brandlarm
  • Regler för utrymningslarm
  • Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110
  • SBA
  • Brandskydd i BR