Regelverket ATEX

ATEX-riktlinjerna är avsedda att fungera som en handbok.
Publicerad: 14 december 2022

Ex-klass avgörs utifrån ATEX

Det kan lätt bli en förvirring kring vad Ex-klassade produkter kallas och hur klassificeringen både tilldelas och visualiseras.

En produkt är Ex-klassad utifrån regelverket ATEX.

ATEX betyder översatt från franskan "Explosiva atmosfärer". Regelverket är till för att skydda människors hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå vid användning av utrustning samt säkerhetssystem i explosionsfarliga omgivningar. Regelverket lägger stor vikt på arbetstagares hälsa och säkerhet.*

Vad är skillnaden på Ex och ATEX?

- Ex är själva produkten och ATEX är regelverket som styr Ex-klassningen.

Ex-symbolen

Ex-symbolen är ofta illustrerad i gult och svart, men kan även vara enfärgad i svart eller vitt. Symbolen visar att en elektronisk produkt (exempelvis ett larmdon) är Ex-klassad och därmed anpassad för att installeras och brukas i ett explosionsskyddat område.

Kontakta oss gärna för ytterligare information! Vi från ACS Nordic vill gärna hjälpa till att förstå vikten av att applicera rätt larmdon på rätt plats.


*www.elsäkerhetsverket.se