Ex-klassade larmdon

Explosionsskyddade områden kännetecknas av att blandningar av gas, luft, ånga, damm eller andra lättantändliga kombinationer finns tillgängliga.
Publicerad: 12 september 2022
Ex-klassade larmdon från ACS Nordic

Kännetecken, ex-klassade områden

Explosionsskyddade områden kännetecknas av att blandningar av en eller flera av dessa finns tillgängliga:

  • Gas
  • Luft
  • Ånga
  • Damm
  • Andra lättantändliga kombinationer

I områden beskrivet enligt ovan, måste antändnings-källor såsom gnistor, heta ytor eller statisk elektricitet helt elimineras. Därför ska all elektrisk utrustning som används i Ex-klassade områden konstrueras och tillverkas för att inte kunna antändas.

Den elektroniska utrustningen som används i Ex-klassade områden, måste vara certifierad av en oberoende myndighet. Ytterligare information i form av föreskrifter och standarder, angående Ex-klassade larmdon, laddas enkelt ner från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket samt SIS Förlag.

Kraven för ex-klassade larmdon

Larmdon avsedda för användning i explosiva zoner måste vara märkta med "Ex" ikon. Märkningen gäller för både mekaniskt- som elektroniskt materiel. Reglerna säkerställer att risken för antändning ska minimeras.

Olika zoner har olika krav

Ex-klassade områden delas vanligtvis in i följande tre zoner:

  • Zon 0: Ett riskområde i vilket explosiv gasatmos- fär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta.
  • Zon 1: Ett riskområde i vilket explosiv gasatmosfär kan väntas förekomma tillfälligt under normal drift.
  • Zon 2: Ett riskområde i vilket explosiv gasatmos- fär inte väntas förekomma under normal drift och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt.