Ljusets påverkan av färgade linser

Ofta vill man ha olika färger på blixtljuset för att tydligt signalera olika varningar när det optiska larmet löser ut.
Publicerad: 3 januari 2023

Olika färger på blixtljus är bra för att tydligt signalera olika typer av varningar när ett optiskt larm löser ut.

Färgade linser betyder vanligtvis:

  • Vit "Påkallad uppmärksamhet"
  • Orange “Varning, fortsätt med stor uppmärksamhet”
  • Röd “Omedelbar fara, utrym omedelbart”
  • Grön “Allt är okej, fortsätt som vanligt”
  • Blå “En lokalt utformad varning”

Ofta utrustas blixtljus med färgade linser för att skapa variation samt underlätta förståelsen för betydelsen av varningen. Viktigt att notera, en färgad lins minskar/ökar ljusstyrkan på ett blixtljus.

För att underlätta, har vi tillsammans med en av våra leverantörer, tagit fram en tabell. I tabellen nedan visas enkelt förändringen av ljusflödet vid applicering av en färgad lins.

Ljusets dämpning vid färgad lins

Färgade linser