Krav på IP-klass

Sammanfattning av vad som påverkar val av IP-klass för elektriska produkter som ska användas i miljöer där damm, rost, fukt eller vatten förekommer.
Publicerad: 9 december 2022
FAQ från ACS Nordic - Val av IP-klass

Viktigt att tänka på vid val av IP-klass

Om en elektrisk produkt ska användas i miljöer där damm, rost, fukt eller vatten kan tränga in, är det viktigt att den är märkt med vilket fuktskydd, IP-klass (International Protection), den har.*

På uppdrag av regeringen arbetar Elsäkerhetsverket bland annat med att förebygga skador orsakade av elektricitet på person och egendom. På Elsäkerhetsverkets hemsida finns tydlig och bra information om vikten av att välja rätt IP-klass beroende på den omgivande miljön, men också vad IP-klasserna betyder. På vår hemsida har vi sammanfattat några punkter som är viktiga att känna till.

Alla elektriska produkter, inklusive våra larmdon, har ett visst skydd mot väta och damm. Hur mycket skydd en viss produkt har, visas med en IP-klass. Beteckningen består av 2 siffror, exempelvis IP33 eller IP65.

Den första siffran - damm

Första siffran i en IP-klass anges från noll (0) till sex (6) och talar om hur tät en kapsling är mot damm.

 • 0 - Inget skydd mot fasta föremål.
 • 1 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
 • 2 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
 • 3 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
 • 4 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
 • 5 - Dammskyddad.
 • 6 - Dammtät

Den andra siffran - vatten

Den andra siffran i en IP-klass anges från noll (0) till nio (9) och talar om hur väl en kapsling motstår vatten.

 • 0 - Inget skydd mot vatten.
 • 1 - Skyddad mot droppande vatten.
 • 2 - Skyddad mot droppande vatten. Produkten får inte luta mer än max 15 grader från normalvinkeln.
 • 3 - Skyddad mot strilande vatten. Maxvinkel är 60 grader.
 • 4 - Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
 • 5 - Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
 • 6 - Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
 • 7 - Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
 • 8 - Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
 • 9 - Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.

Utomhus-klassning

På vår hemsida har vi valt att gruppera samtliga produkter som har ett så pass tätt yttre att de klarar en viss typ av utomhusmiljö. Till vår "utomhus-klass" hör alla produkter som har minst siffran 3 som andra siffra. Dessa enheter ska enligt Elsäkerhetsverkets hemsida vara skyddade mot strilande vatten, i en maxvinkel på 60 grader.

Viktigt att tänka på

Även om alla produkter klassade med "Utomhus" på vår hemsida klarar utomhusmiljö i form av viss fukt och väta, har de olika IP-klasser. Vår rekommendation är till exempel att låda en enhet med IP33 sitta skyddad under tak. Samt att alltid kontrollera en enhets temperatur-tolerans vilket inte visas genom en IP-klassning med högt skydd.

Kontakta gärna oss på ACS Nordic för ytterligare frågor vid val av IP-klass!


*www.elsäkerhetsverket.se