Krav til IP-klasse

Sammenfatning av hva som påvirker valg av IP-klasse for produkter som skal brukes i miljøer der det forekommer støv, rust, fukt eller vann.
Publisert: 9 desember 2022
FAQ från ACS Nordic - Val av IP-klass

Viktig å tenke på ved valg av IP-klasse

Hvis et elektrisk produkt skal brukes i miljøer der støv, rust, fukt eller vann kan trenge inn, er det viktig at det er merket med relevant fuktbeskyttelse og IP-klasse (International Protection).*

På oppdrag fra den svenske regjeringen jobber Elsäkerhetsverket blant annet med å forebygge skader forårsaket av elektrisitet på personer og eiendom. På hjemmesiden til Elsäkerhetsverket finnes tydelig og nyttig informasjon om viktigheten av å velge riktig IP-klasse avhengig av omgivelsene, men også om hva IP-klassene betyr. På hjemmesiden vår har vi sammenfattet noen punkter som er viktige å kjenne til.

Alle elektriske produkter, inkludert våre alarmorganer, har en viss beskyttelse mot fukt og støv. IP-klassen viser hvor mye beskyttelse et bestemt produkt har. Betegnelsen består av to sifre, f.eks. IP33 eller IP65.

Det første sifferet – støv

Det første sifferet i en IP-klasse er fra null (0) til seks (6), og indikerer hvor støvtett en kapsling er.

 • 0 – Ingen beskyttelse mot faste gjenstander/partikler.
 • 1 – Beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander/partikler med diameter ≥ 50 millimeter.
 • 2 – Beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander/partikler med diameter ≥ 12 millimeter.
 • 3 – Beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander/partikler med diameter ≥ 2,5 millimeter.
 • 4 – Beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander/partikler med diameter ≥ 1 millimeter.
 • 5 – Støvbeskyttet.
 • 6 – Støvtett

Det andre sifferet – vann

Det andre sifferet i en IP-klasse er fra null (0) til ni (9), og indikerer hvor godt en kapsling beskytter mot skadelig inntrengning av vann.

 • 0 – Ingen beskyttelse mot vann.
 • 1 – Beskyttet mot vertikale drypp.
 • 2 – Beskyttet mot vertikale drypp. Produktet kan ikke ha en helning på mer enn maks. 15 grader fra normalvinkelen.
 • 3 – Beskyttet mot drypp som faller med en vinkel på opptil 60 grader.
 • 4 – Beskyttet mot vannsprut fra alle kanter.
 • 5 – Beskyttet mot vann som projiseres fra alle vinkler gjennom en dyse.
 • 6 – Beskyttet mot kraftig spyling fra alle retninger.
 • 7 – Tåler kortvarig neddykking i vann uten å ta skade.
 • 8 – Tåler varig neddykking i vann i henhold til produsentens anvisninger.
 • 9 – Beskyttet mot varmt vann under høyt trykk.

Utendørs klassifisert

På hjemmesiden har vi valgt å gruppere samtlige produkter som har et såpass tett ytre at de tåler en viss type utendørsmiljø. Vår «utendørsklasse» omfatter alle produkter der det andre sifferet er minst 3. Disse enhetene skal i henhold til Elsäkerhetsverketshjemmeside være beskyttet mot vannsprut i en maks. vinkel på 60 grader.

Viktig å tenke på

Selv om alle produkter på hjemmesiden vår som er klassifiserte med «Utendørs», kan brukes i utendørs miljøer der de utsettes for fukt og væske, har de forskjellige IP-klasser. Vår anbefaling er f.eks. at enheter med IP33 plasseres beskyttet under tak. Sørg også for å kontrollere temperaturtoleransen til enhetene, noe som ikke vises ved IP-klassifisering med høy beskyttelse.

Ta gjerne kontakt med oss i ACS Nordic hvis du har flere spørsmål om valg av IP-klasse!


*www.elsäkerhetsverket.se