Kombinerade larmdonsenheter

I utrymmen där det kan vara svårt att höra en siren på grund av exempelvis hög ljudnivå eller hörselhandikapp, kan det vara bra att komplettera med ett visuellt larmdon i form av ett blixtljus.
Publicerad: 20 oktober 2022

Var och när kan en kombinerad enhet användas?

För installationer där både blixtljus och siren behövs är ett kombinerat larmdon idealiskt. Fördelarna med att använda en kombinerad enhet framför separata delar är flera. Den främsta fördelen är montaget, effektiviteten av att bara behöva montera en enhet spar både tid och pengar.

Även storleken kan vara av stor betydelse då en kombinerad enhet ofta är mindre skrymmande jämfört med flera enskilda produkter. Dessutom blir inkopplingen smidigare och mindre synlig då kablarna döljs.

Kombinerade enheter har ingen begränsning för var de kan används, men kan med fördel installeras i mindre utrymmen med begränsad plats, exempelvis toaletter, konferensrum och vilorum.

Viktigt att tänka på när ett kombinerat larmdon ska installeras, är att säkerställa rätt certifikat för den miljö där enheten ska användas. Fråga oss så hjälper vi till!

Vi har ett stort antal kombinerade enheter där optiskt och akustiskt larm finns i en och samma enhet. Kontakta våra kunniga projektsäljare för att diskutera vilka enheter som passar bäst i era projekt.