Underlättande segment

Vi har sedan starten (av larmdon.se år 2003) byggt upp en stor produktportfölj. Den är inte statisk utan utvecklas ständigt efter både marknadens krav och våra kunders behov.
Publicerad: 21 februari 2023
Vår hemsida bygger på 5 segment

Anpassat sortiment av larmdon med tillbehör

Utifrån yttre faktorer i from av behov och krav, har vi anpassat vårt sortimentet utifrån 5 olika produktsegment.

Rätt produkt i rätt miljö

Det finns flera möjlighet till att hitta rätt produkt på vår hemsida.

  • Söka: Skriva det faktiska produktnamnet (ex: NB100) eller en produkttyp (ex: talande siren).
  • Kategori: Se alla blixtljus, sirener, kombinerade enheter med mera oberoende segment/användningsområde.
  • Segment: Se alla produkter som är lämpade för ett visst användningsområde
  • Segment + kategori: Se alla produkter under en vald kategori anpassade för ett specifikt användningsområde.
  • Filtrering: Oavsett vilket sätt du väljer, kan du filtrera ner produktlistan efter exempelvis färg, strömförbrukning, klassificering med mera.
  • Personlig kontakt: Våra tekniska projektsäljare hjälper gärna till att hitta rätt enhet utifrån dina unika behov.

Segmenten ska underlätta

Vår förhoppning är att våra framtagna produktsegment ska underlätta för våra kunder. Uppdelningen ska fungera som en guide till vilka produkter som är bäst anpassade för ett visst användningsområde.

Även om vi har tagit fram 5 olika segment, fungerar många av våra produkter inom flera områden. De produkter som listas under segmenten är vår rekommendation till hur eller vart en viss produkt kan användas för att effekten ska bli maximal.


Har du frågor om våra segment?

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information!