Lydens påvirkning av avstand

Lydstyrken til en sirene måles i desibel (dB). Normalt måles lydstyrken på en meters avstand, noe som også står i enhetens produktspesifikasjon, men hva skjer når avstanden til en enhet øker?
Publisert: 3 januar 2023

I et bestemt område skal alle mennesker kunne høre en varselsirene, uavhengig av avstand.

Sirenenes lydstyrke måles vanligvis en meter foran enheten, nær sirenen er lyden sterkest. Naturligvis, jo lavere avstand til en enhet, desto lavere er lydstyrken. På lang avstand kan derfor selv en kraftig sirene være vanskelig å høre.

For å sikre at en sirene høres ordentlig må det tas hensyn til hvor mye sirenens lydstyrke avtar når avstanden øker. Med avstanden i minne kan det tas beslutninger om hvor sterk sirene som er nødvendig, samt hvor mange enheter et område trenger for å nå full dekning.

Anbefalingen er også å velge en sirene hvis lydstyrke er minst 10 dB over «normalt» støynivå i området. Konsekvensen er at i store områder der det oppholder seg mennesker, kan flere sirener med lavere styrke være å foretrekke fremfor en sterk enhet.

Tabell for lydstyrke i dB avhengig av avstand

Tabellen under viser tydelig og enkelt hvordan lydstyrken dempes avhengig av avstanden til enheten.

Merk også at en sirene ikke må lyde for høyt, da det kan være direkte skadelig for personer i nærheten. Lydstyrken på en sirene bør derfor om mulig være maksimalt 115 dB der folk normalt oppholder seg.

Tabell för ljudets dämpning

Eksempel

Det skal monteres en sirene i et kontorlokale hvor normalt støynivå er målt til 72 dB. Rommet er 20 meter langt og bredt. Sirenen skal monteres sentrert i taket.

For å dekke hele rommet og være høyere enn det normale støynivået, bør den installerte sirenen ha en lydstyrke på minst 102 dB (målt til 1 m).