Utdanning

Kontinuerlig utdanning av ansatte er viktig for å opprettholde kompetanse hos alle medarbeidere i en organisasjon. Derfor er det viktig med kontinuerlig utdanning.

Utdanning på ACS Nordic

ACS Nordic skreddersyr utdanningspakker etter hvilket behov organisasjonen har. Utdanning kan gjennomføres i våre egne lokaler eller et annet sted, alt etter kundens behov og ønsker.

Eksempel på utdanninger:

  • Regler for automatisk brannalarm
  • Regler for evakueringsalarm
  • Utdanning av anleggsansvarlig i henhold til SBF 110
  • SBA
  • Brannvern i BR