Inspeksjon

Vi har et samarbeid med AR Brandsäkerhet, og sammen tilbyr vi blant annet inspeksjon av brann- og evakueringsalarmer.

Det er viktig at alle brann- og evakueringsalarmer inspiseres for å sikre at anleggene fungerer og oppfyller SBF 110. Det er lovpålagt at alle brann- og evakueringsalarmer skal kontrolleres årlig av et godkjent firma. Ved å bruke et godkjent firma får anleggseieren en uavhengig kontroll av anlegget sitt.

Godkjent kontroll

Vår samarbeidspartner AR Brandsäkerhet er et godkjent kontrollfirma. Etter gjennomført kontroll får anleggseieren en kontrollvurdering som skal sendes til kravstilleren som dokumentasjon på at anlegget oppfyller de nødvendige kravene.

Byggekontroller

Vi tilbyr også byggekontroller som kontrollerer at du som kunde får det du betaler for. Byggekontroller kan gjennomføres samtidig med leveringskontroll for å spare kunden for tid. Kunden får naturligvis en rapport etter gjennomført kontroll.

Kontakt oss for mer informasjon!