Hva er et alarmorgan?

Et alarmorgan har til hensikt å varsle om og/eller indikere en plutselig oppstått hendelse eller en planlagt handling. Alarmorganer finnes i både akustiske og optiske versjoner, og dessuten er kombinerte alarmorganer i form av enheter med både lyd og lys vanlig.
Publisert: 4 januar 2023
Larmdon är ett samlingsbegrepp för optiska och akustiska indikeringar

Alarmorgan er et samlingsbegrep

Alarmorgan brukes ofte som et bredt samlingsbegrep for blinklys og sirener, men omfatter mye mer enn det.

Hensikten med et alarmorgan

Alarmorganer = akustiske og optiske enheter som brukes for å påkalle oppmerksomhet.

Årsaken til at et alarmorgan skal påkalle oppmerksomheten, kan være en plutselig oppstått hendelse i form av brann eller en annen fare. En ønsket effekt ved aktivering av et alarmorgan kan være evakuering (ved brann eller fare innendørs) eller invakuering (ved trussel eller fare utendørs).

Et alarmorgan kan også brukes til å gi informasjon i forbindelse med planlagte handlinger, f.eks. om at en dør eller låst eller en maskin er i drift.

Eksempel på akustisk alarmorganer

Eksempel på optiske alarmorganer

Kontakta gärna oss på ACS Nordic för mer info!