Medlem i SIS

ACS Nordic utvecklar nya standarder tillsammans med SIS (Svenska institutet för standarder) tekniska kommitté SIS/TK 632.
SIS (Swedish Standards Insitute) - ACS Nordic AB

SIS utvecklar all standard i Sverige

Förutom att SIS utvecklar svenska standarder, anpassar kommittén alla Europastandarder till Sverige (CEN) och internationella (ISO).

Vi är 1 av 18 svenska företag och organisationer som genom Svenska institutet för standarder, SIS, bidrar till att upprätthålla kvalitet, hållbarhet och säkerhet för att förbygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder.

Som medlem i SIS (Svenska institutet för standarder) tekniska kommitté, är vi på ACS Nordic med och utvecklar nya svenska standarder. Ett arbete som vi ser som väldigt utvecklande och framförallt viktigt.

 Tack vare vårt medlemskap i SIS, ser vi på ACS Nordic till att alltid ligga i marknadens framkant.

Vår projektsäljare Mikael Eriksson är (sedan 2018) representant från ACS Nordic i kommittén "SIS/TK 632 - Branddetektering och brandlarmsystem".

”Jag tycker samarbetet är viktigt för alla inom området. Hur utförandet skall göras behöver vara tydligt för beställare, konsulter, leverantörer och vid besiktning."

- Mikael Eriksson

ACS Nordic - Standard developer 2023

God och hållbar brandskyddsteknik

Standardiseringar som fastställs av SIS/TK 632 inkluderar allt som på ett eller annat sätt bidrar till god och hållbar brandskyddsteknik samt säkerställer att produkter uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för 'Safety in case of fire' enligt EU byggproduktförordning.

  • För att garantera kommitténs kunskap, ingår även bevakning av det internationella standardiseringsarbetet. På så sätt kan kommittén påverka framtida krav och riktlinjer för produkter och provning inom sitt område.
  • Genom att använda standarder säkerställs kvalitén! Dessutom ska de underlätta internationell handel för produkter inom branddetektering och brandlarmsystem.
  • SIS/TK 632 har hittills utgivet hela 48 olika standarder och arbetar just nu med ytterligare 6.

Läs mer om hur SIS arbetar med att minska skador på människor, egendom och miljö vid bränder.