Årets stora nyhet

Vår största nyhet för i år, är utan tvekan vårt flexibla och trådlösa larmdonssystem med upp till 1200 meters räckvidd!
Publicerad: 2 september 2022

Trådlöst larmdonssystem som kan användas enskilt- eller som komplement tillsammans med ett befintligt brandlarmsystem genom en I/O enhet. Används vid brand, utrymning, inrymning eller annan varning.

Systemet baseras på en tryckknapp som fungerar som basstation tillsammans med minst ett larmdon. I ett system kan upp till 255 trådlösa enheter i form av blixtljus, sirener, I/O enhet eller kombinerat larmdon samt tryckknappar kopplas samman.

Den aktiva delen av larmdonet är den samma som enheterna i vårt ordinarie sortiment (NB100NS100 NSF100), vilka är godkända enligt EN54-3 och/eller EN54-23.

Läs mer om det trådlösa larmdonssystemet här på hemsidan eller kontakta oss för mer information!

Exempel på fördelar

  • Öppet system
  • Enkel installation
  • Stark räckvidd, 1200 meter vid fri sikt
  • Mobilt system
  • IP65, larmdonen klarar utomhusmiljö
  • Blixtljus, sirener och kombinerade larmdon
  • I/O enheter = möjligt att använda med befintligt brandlarmsystem
  • Telefon-app skapar kontroll och översikt
  • Enorm flexibilitet!
Trådlösa larmdonssystem