Vad är ett larmdon?

Ett larmdon har för avsikt att varna och/eller indikera en plötslig händelse eller ett planerat agerande. Larmdon finns som akustiska eller optiska, även kombinerade larmdon i form av enheter med både ljud- och ljus är vanligt.
Publicerad: 4 januari 2023
Larmdon är ett samlingsbegrepp för optiska och akustiska indikeringar

Larmdon är ett samlingsbegrepp

Larmdon används ofta som ett brett samlingsbegrepp för blixtljus- och sirener, men innefattar mycket mer än så.

Syftet med ett larmdon

Larmdon = akustiska och optiska enheter som har syfte att påvisa uppmärksamhet.

Anledningen bakom en önskad uppmärksamhet genom ett larmdon kan vara en plötslig händelse i form av brand eller annan fara. En önskad effekt vid utlösning av ett larmdon kan vara utrymning (vid brand eller fara inomhus) eller inrymning (vid hot eller fara utomhus).

Ett larmdon kan även användas rent informativt vid ett planerat agerande, exempelvis om en dörr är låst dörr eller pågående drift av en maskin.

Exempel på akustiska larmdon

Exempel på optiska larmdon

 

Kontakta gärna oss på ACS Nordic för mer info!