Certifieringar

Vi är stolta över att ACS Nordic AB från juni 2019 är ISO-certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Stolta är vi sedan 2019 certifierade enligt:

  • ISO 9001 - Kvalité och kundnöjdhet
  • ISO 14001 - Miljö
  • ISO 45001 - Arbetsmiljö

För att behålla en ISO-certifiering krävs en om-certifiering vartannat år, samt en ISO-revision vartannat åt. Därför är ett stort engagemang och tydliga rutiner två måsten för att dels få men också behålla certifieringarna.

Det är inte alltid kul eller lätt att gå igenom en revision och bli granskad i krokarna. Men varje granskning är ett nytt tillfälle att utveckla och säkerställa vår egen hållbarhet – vilket vi välkomnar!