Regne ut spenningsfallet over kablene

Blinklys og sirener er spesifisert for et bestemt spenningsområde. En ofte stilt spørsmål er hvor lange kablene fra strømforsyningen til alarmorganet kan være.
Publisert: 12 september 2022

Hvor lange kablene fra strømforsyningen bør være, kan relativt enkelt regnes ut med følgende formel.

R = (spesifikk resistivitet* x lengde) / areal

*Spesifikk resistivitet for kobber ved romtemperatur (20 °C) er ca.: 0,018 ohm/mmper meter kabel. Dette øker med ca. 0,4 % per celsiusgrad hvis du vil utføre beregningen på svært kalde eller varme installasjoner.

Et praktisk eksempel

Vi skal installere en Fulleon Roshni RoLp-siren og ønsker å regne ut den maksimale avstanden mellom strømforsyningen og sirenen.

  • UT fra databladet for sirenen kan vi lese at strømforbruket er 16 mA og spenningsforsyningen kan være 9-28 VDC.
  • Vi bruker en 24 VDC strømforsyning som klarer 1 A.
  • Tilkoblingen mellom strømforsyningen og Roshni-sirenen skjer med kabler på 0,14 mm2.

Vi kan raskt regne ut at det maksimalt tillatte spenningsfallet i lederne er 15 V (vi mater med 24 VDC og minste tillatte spenning på sirenen er 9 VDC, med andre ord 24-9=15).

Strømmen som sirenen trenger, er 16 mA, noe som i henhold til Ohms lov gir at den maksimale motstanden i kabelen kan være:

R=U/I  ===> 15 V/16 mA = 937,5 Ohm. 

Hvis vi deretter bruker formelen R = (spesifikk resistivitet* x lengde) / areal og bryter ut «lengden”», resulterer Dette i følgende formel (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C)

Lengde = (R x areal)/spesifikk resistivitet =
==> (937,5 x 0,14)/0,018 =7291,6 meter.

Disse 7291,6 m må imidlertid divideres med to, siden strømmen går gjennom både «+»- og «+»-lederen, noe som resulterer i at den faktiske avstanden i meter mellom sirene og strømforsyning kan være 3646 meter.