Lina Bergström

Inköpsansvarig / Backoffice
Inköp & support

Hej, jag heter Lina

Jag är ansvarig för inköp gentemot våra leverantörer av larmdon med tillbehör. Utöver inköp är jag behjälplig genom kundsupport i form av orderhantering och frågor om leveranser.

Precis som flera av mina kollegor har jag min anställning på systerbolaget Acumo AB men fördelar min tid 50/50 mellan Acumo och ACS Nordic.