Standard EN54-23

Från och med 31 december 2013 bör alla blixtljus som har som syfte att varna för brand vara godkända enligt EU-standarden EN54-23. Standarden är till för att säkerställa ljusflödet/ljusstyrkan, vilket idag mäts på ett enhetligt sätt i hela Europa.
Publicerad: 9 september 2022

EU (Europeean comittee CEN) har tagit fram en standard som började gälla och blev ett krav, från och med 31 december 2013. Tidigare existerade ingen EU-standard för blixtljus. Missförstånd och förvirring gällande blixtljusens kapacitet var därmed ett vanligt problem.

Vem berörs av standarden?

Den europeiska standarden EN54-23 påverkar användandet av blixtljus i brandalarmssystem. Standarden berör alla som säljer och köper blixtljus på en marknad inom EU. Efter den 31 december 2013 får inga blixtljus som inte är godkända enligt standarden installeras i brandlarmsystem.

Syfte

Syftet med EN54-23 är att standardisera kraven, testmetoder och prestanda för blixtljus. Det för att säkerställa ljusflödet/ljusstyrkan. Vilket idag mäts på ett enhetligt sätt i hela Europa.

Tre kategorier av blixtljus

Blixtljusen delas enligt EN54-23, upp i tre olika kategorier:

  • Takmonterade
  • Väggmonterade
  • Öppen kategori

Vägg- och takmonterade blixtljus har en installationshöjd och täckningsvolym som är definierad utifrån respektive standard. Den öppna kategorin tillåter tillverkarna att själva specificera täckningsvolymen. Minimum- ljusstyrkan på 0,4 lux är ett krav för samtliga tre kategorier.

Krav för EN54-23

  • Minst 0,4 lux eller lm/m2 i hela utrymmet.
  • Täckningsområdet måste anges på produkten eller i tillhörande dokumentation.
  • Blixtfrekvensen mellan 0,5 Hz - 2 Hz.
  • Installation efter 31 december 2013.