Räkna ut spänningsfallet över kablarna

Blixtljus och sirener är specificerade för ett visst spänningsområde. En ständigt återkommande fråga är hur långa kablarna från strömförsörjningen till larmdonet kan vara.
Publicerad: 12 september 2022

Hur långa kablarna från strömförsörjningen bör vara, går relativt enkelt att räkna ut med följande formel.

R = (Specifik resistivitet* x längd) / area

*Specifik resistiviteten hos koppar vid rumstemperatur (20°C) är ca: 0,018 ohm/mmper meter kabel. Denna ökar med ca. 0,4% per grad C om du vill göra beräkningen på extremt kalla- eller varma installationer.

Ett praktiskt exempel

Vi skall installera en Fulleon Roshni RoLp siren och vill räkna ut det maximala avståndet mellan strömförsörjningen och sirenen.

  • Ur databladet för sirenen kan vi läsa att strömförbrukningen är 16 mA och spänningsmatningen kan vara 9-28 VDC.
  • Vi använder en 24 VDC strömförsörjning som klarar 1 A.
  • Anslutningen mellan strömförsörjningen och Roshni sirenen sker med 0,14 mm2 kablar.

Vi kan snabbt räkna ut att det maximala tillåtna spänningsfallet i ledarna är 15 V (vi matar med 24 VDC och minsta tillåtna spänning på sirenen är 9 VDC så med andra ord  24-9=15).

Strömmen som sirenen behöver är 16 mA vilket enligt Ohm's lag ger att det maximala motståndet i kabeln får vara:

R=U/I  ===> 15 V/16 mA = 937,5 Ohm. 

Använder vi sedan formeln R = (Specifik resistivitet* x längd) / area och bryter ut "längden" resulterar detta i följande formel (vid en omgivningstemperatur på 20°C)

Längd = (R x area)/Specifik resistivitet =
==> (937,5 x 0,14)/0,018 =7291,6 meter.

Dessa 7291,6 m måste dock divideras med två eftersom strömmen går genom såväl "+" som "-" ledaren, vilket resulterar i att det faktiska avståndet i meter mellan siren och strömförsörjning får vara 3646 meter.